SZKOLENIA WODNE - SŁUŻBY

Wykonujemy pełny zakres szkoleń związanych ze środowiskiem wodnym.
Poniżej wyszczególniamy główne kursy, które mogą być rozbudowane
według potrzeb naszego klienta. Mogą być one wykonywane 
w systemie wielostopniowym oraz zakresie rozszerzonym.