SZKOLENIA
LĄDOWE - SŁUŻBY

SOF

Jest to szereg kursów profilowych związanych z operacjami specjalnymi.


‘’Taff Tactical Group’’ przygotuje i wyszkoli Twój zespół a w ramach ćwiczenia sprawdzającego. Sprawdzi nabyte umiejętności z zakresu działania sekcji / grupy w następującym zakresie :

  • taktyka zielona, gdzie w ramach szkoleń uczymy i doskonalimy grupy zakresu formacji marszowych, przekraczania stref niebezpiecznych, prowadzenia rozpoznania rejonów i obiektów, zakładania bazy mylenia przeciwnika podążającego za grupą specjalną. Zwracamy szczególną uwagę na umiejętności związane z wejściem grupy specjalnej w kontakt z przeciwnikiem,jego realizacja, wykonanie manewru w pierwszej fazie kontaktu ogniowego, a w drugiej formacjami własnymi, wymuszenie na przeciwniku przeprowadzenia manewru, który sobie dokładnie zaplanowaliśmy i wykonania zasadzki
  • szkolenia z zakresu patrolowania na pojazdach strefy niebezpieczne ich pokonywanie, zakładanie bazy, realizacja kontaktów ogniowych na pojazdach i przy nich oraz sytuacje awaryjne. Nasz zespół posiada takie doświadczenie z wykonywania tego typu operacji z Iraku i Afganistanu, gdzie każdy z tych elementów był realizowany przez nas praktycznie
  • analizy, planowania i postawienia rozkazu bojowego

Według nas kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdej z grup, co pozwala osiągnąć najlepsze efekty szkoleniowe. Profesjonalizm i doświadczenie naszych instruktorów daje możliwości stworzenia optymalnego programu szkolenia dla Twojego zespołu zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i zaawansowaniem.

POWIĄZANE SZKOLENIA