SZKOLENIA
SZTRZELECKIE

PISTOLET POZIOM 1

Jest to szkolenie dla wszystkich, którzy nie mieli styczności ze strzelectwem taktycznym jak również dla osób z niewielkim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zbudowania swojego warsztatu strzeleckiego pod okiem doświadczonych instruktorów (byłych żołnierzy JW. GROM) a także :

 • nauczy się systemowego podejście do strzelectwa
 • wykształcenia świadomości strzelecko – taktycznej
 • zdobędzie podstawową umiejętności doboru techniki do zastanej sytuacji taktycznej
 • pozna taktyczne procedury obchodzenia się z bronią krótką

WSTĘPNE WYMAGANIA

 • chęć nauki strzelania

MUSISZ POSIADAĆ

 • pistolet półautomatyczny
 • kaburę zewnętrzną
 • 150 szt. amunicji 9 mm ( amunicję można zamówić) 2 magazynki lub więcej
 • pas z możliwością przenoszenia 2 mag. – 9 mm
 • odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • ochronę oczu i uszu

Proszę zabrać ze sobą wszystko co może być przydatne na kursie odnośnie sprzętu a my spróbujemy skonfigurować poszczególne elementy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zasady działania, konserwacji magazynowej i eksploatacyjnej broni
 •  dopasowania indywidualnego broni i jego wpływ na skuteczne rażenie celów
 • przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej
 • taktycznego zgrywania przyrządów celowniczych
 • procedury ładuj strzelaj rozładuj
 • początkowej i końcowej kontroli broni
 • taktycznego wprowadzania broni w cel z jednoczesną podstawową kontrolą spustu
 • administracyjnej procedury wymiany magazynka
 • jak wyrobić w sobie powtarzalność w skutecznym rarzeniu celów

INFORMACJE DODATKOWE

 • czas szkolenia: 1 dzień ( ok. 8 h )
 • małe grupy szkoleniowe
 • podejście indywidualne w czasie szkolenia
 • każdy z kursantów otrzyma plan szkolenia manualnego i strzelań dostosowany do siebie z danego poziomu
 • możliwość ciągłych konsultacji techniki i procedur w ramach odbytego poziomu szkolenia

Szkolenie odbywa się według wytycznych zawartych w naszym programie operacyjnym TOP (Taff Operational Programme)

POWIĄZANE SZKOLENIA