SZKOLENIA
LĄDOWE - SŁUŻBY

CQB

Jest to kurs specjalistyczny przygotowujący do przeprowadzania operacji specjalnych.

‘’Taff Tactical Group’’ przygotuje i wyszkoli Twój zespół a w ramach ćwiczenia sprawdzającego. Sprawdzimy Twoje nabyte umiejętności z zakresu działania sekcji / grupy w następującym zakresie :

  • analizy, planowania i postawienia rozkazu bojowego
  • działania zespołu w ramach operacji DA/HRO – czyszczenie pojedynczego pomieszczenia, ciągów komunikacyjnych
  • wykonywania ataku na budynki jedno- i wielokondygnacyjne
  • prowadzenia działań ofensywnych w terenie zurbanizowanym
  • praca sekcji w mieście i współdziałanie między sekcjami
  • koordynowanie współpracy między sekcjami w ramach walki w terenie zurbanizowanym
  • zatrzymywania, dominowanie i kontrola pojazdów kołowych / szynowych

Przeprowadzane szkolenia są kompleksowe i wymagają wysoce specjalistycznego szkolenia. Osiągnięcie poszczególnych specjalizacji jest poprzedzone wieloma intensywnymi treningami.


CQB trening jest to wielopoziomowe szkolenie z zakresu lądowych operacji specjalnych jak i działań kontrterrorystycznych.
Według nas kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdej z grup, co pozwala osiągnąć najlepsze efekty szkoleniowe.
Profesjonalizm i doświadczenie naszych instruktorów daje możliwości stworzenia optymalnego programu szkolenia dla Twojego zespołu zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

POWIĄZANE SZKOLENIA