SZKOLENIA
LĄDOWE - SŁUŻBY

TACTICAL COMBAT
CASUALTY CARE (TCCC)

Jest to kurs stworzony przez Departament Obrony USA w porozumieniu z Komitetem Naukowym ds. TCCC ( Co – TCCC ), aby uczyć opartych na doświadczeniu, ratujących życie technik i strategii zapewniających najlepszą opiekę traumatyczną na polu bitwy.

 

Kurs TCCC prowadzony jest zgodnie z wytycznymi i programem ( Co – TCCC )


Oferowane są dwa rodzaje kursów TCCC:

  • TCCC – Medical Personel ( TCCC – MP ) to 2 – 3 dniowy kurs dla personelu medycznego, w tym lekarzy, ratowników i personelu paramedycznego, wspierającego operacje bojowe.
  • TCCC – All Combatants ( TCCC ) to 1 – 2 dniowy kurs dla personelu niemedycznego, który pozwala posiąść umiejętność pierwszego reagowania.

Odpowiednie dla żołnierzy, marynarzy, lotników oraz wsparcia medycznego dla zawodowego personelu medycznego.

 

Kursy TCCC prowadzone są przez profesjonalnych, doświadczonych instruktorów z międzynarodowym doświadczeniem szkoleniowym i bojowym, akredytowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Techników Ratownictwa Medycznego

POWIĄZANE SZKOLENIA