SZKOLENIA
STRZELECKIE

KARABIN POZIOM 2

Jest to szkolenie dla wszystkich których umiejętności są na etapie KARABIN POZIOM 1. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swojego warsztatu strzeleckiego pod okiem doświadczonych instruktorów ( byłych żołnierzy JW. GROM ) a także:

 • budowanie systemowego podejście do strzelectwa, łączenia go z procedurami taktycznymi.
 • zwiększania świadomości strzelecko – taktycznej
 • rozbudowywania umiejętności doboru techniki do zastanej sytuacji taktycznej

WSTĘPNE WYMAGANIA

 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią
 • umiejętności z KARABIN POZIOM 1 – jeśli nie ukończyłeś u nas tego poziomu

MUSISZ POSIADAĆ

 • karabinek z pasem
 • 300 szt. – 5.56 mm ( możesz zamówić )
 • 2 magazynki
 • pas taktyczny z możliwością przenoszenia 2 mag. – 5.56
 • odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • ochronę oczu i uszu
 • odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • ochronę oczu i uszu

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • konfiguracji taktycznej sprzętu
 • I-Fack miejsce i wyposażenie
 • prawidłowej kontroli celu po jego zgaszeniu
 • postawy wysokiej, niskiej broni ( low, high positions )
 • eksploatacyjnych sposobów wymiany magazynka
 • podstawowych postaw strzeleckich
 • rażenia celów z różnych płaszczyzn
 • neutralizacji celu na różnych kierunkach
 • rażenia kilku celi ( transitions 1 to 2 targets )
 • transitions silna / słaba strona
 • prawidłowych procedur usuwania dysfunkcji

INFORMACJE DODATKOWE

 • czas szkolenia: 1 dzień ( ok. 8 h )
 • małe grupy szkoleniowe
 • podejście indywidualne w czasie szkolenia
 • każdy z kursantów otrzyma plan szkolenia manualnego i strzelań dostosowany do siebie z danego poziomu szkoleniowego
 • możliwość ciągłych konsultacji techniki i procedur w ramach odbytego poziomu szkolenia

Szkolenie odbywa się według wytycznych zawartych w naszym programie operacyjnym TOP (Taff Operational Programme)

POWIĄZANE SZKOLENIA