SZKOLENIA
STRZELECKIE

KARABIN POZIOM 3

Jest to szkolenie dla wszystkich którzy mają doświadczenie w strzelaniu taktycznym, swobodnie pracują na broni w różnych kierunkach a ich umiejętności są na etapie KARABIN POZIOM 2. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia swojego warsztatu strzeleckiego pod okiem doświadczonych instruktorów ( byłych żołnierzy JW. GROM ) a także:

 • systemowego podejście do strzelectwa, łączenia go z procedurami taktycznymi w sposób coraz bardziej świadomy
 • świadomego wykorzystania swojego warsztatu strzeleckiego
 • rozbudowywania umiejętności doboru techniki do zastanej sytuacji taktycznej

WSTĘPNE WYMAGANIA

 • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią
 • umiejętności z KARABIN POZIOM 2 – jeśli nie ukończyłeś u nas tego poziomu – czeka cię zweryfikowanie umiejętności

MUSISZ POSIADAĆ

 • karabinek z pasem
 • 600 szt. – 5.56 mm ( możesz zamówić )
 • 3 magazynki lub więcej
 • pas taktyczny z możliwością przenoszenia 2 mag. – 5.56
 • odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych
 • ochronę oczu i uszu

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zaopatrywania ran postrzałowych
 • poruszania się z bronią (wejście w ruch, wejście postawę strzelecka przy dojściu i dobiegu)
 • postaw strzeleckich wymuszonych
 • świadomej wymiany magazynka w zakresie eksploatacyjnym
 • rytmiki i dynamiki strzelania i dobór techniki do danej sytuacji taktycznej
 • prowadzenia ognia w różnych kierunkach z wykorzystaniem techniki skrętu bioder
 • techniki poruszania się i gaszenia celów w ruchu w różnych kierunkach
 • procedur usuwania dysfunkcji
 • pracy na różnego typu zasłonach

INFORMACJE DODATKOWE

 • czas szkolenia: 2 dni ( ok. 16 h )
 • małe grupy szkoleniowe
 • podejście indywidualne w czasie szkolenia
 • każdy z kursantów otrzyma plan szkolenia manualnego i strzelań
 • możliwość ciągłych konsultacji techniki i procedur w ramach odbytego poziomu szkolenia

Szkolenie odbywa się według wytycznych zawartych w naszym programie operacyjnym TOP (Taff Operational Programme)

POWIĄZANE SZKOLENIA